lpb

Pag hindi ka maka connect sa pisowifi ngrok admin | PISOWIFI

Pag hindi ka maka connect sa ngrok admin.

This site can’t be reached xxxx-xxx-176-64-191.ngrok.io’s DNS address could not be found. Diagnosing the problem.
DNS_PROBE_POSSIBLE

dns ip address
Ibig sabihin nito kailangan niyo palitan ung DNS sa ip settings sa computer/phone mo. Iset niyo lang ang DNS